วัตถุประสงค์ของสมาคม

  • ช่วยเหลือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงข้อมูลน่ารู้ของโรคหยุดหายใจขณะหลับ
  • เผยแพร่และโฆษณาความรู้ว่าด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ
  • ส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์อันดีงามและความสามัคคีในกลุ่มแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์
  • ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง

ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ "Advances in Sleep Otolaryngology"

17-18 สิงหาคม 2022

วันพุธที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

อ่านรายละเอียด
ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมวิชาการ Innovation for Sleep Otolaryngology

8-9 June, 2021 – Zoom

วันอังคารที่ 8 - วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564

อ่านรายละเอียด
Sleep and Breathing 2021

16-17 April, 2021 – Prague

The Sleep and Breathing conference is the largest pan-European meeting of its kind and offers an integrated approach to the investigation and treatment of sleep disorders.

Sleep 2021 Gose Virtual

10 -13 June, 2021

SLEEP is the annual meeting of the Associated Professional Sleep Societies, LLC (APSS), which is a joint venture of the American Academy of Sleep Medicine (AASM) and the Sleep Research Society (SRS).

PSG workshop 2019

October 30-31,2019

สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
1558/50 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
0863656314
info@apnea.or.th

Copyright © 2021 - Sleep Apnea Association. All rights reserved.