ข่าวและกิจกรรม

Advances in Sleep Otolaryngology


ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงานประชุมวิชาการทางออนไลน์
"Advances in Sleep Otolaryngology"
วันพุธที่ 17 - วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนฟรีได้แล้ววันนี้
ลงทะเบียนได้ที่ https://www.subscribepage.com/thlwebinar

สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
1558/50 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
0863656314
info@apnea.or.th

Copyright © 2021 - Sleep Apnea Association. All rights reserved.