เกี่ยวกับสมาคม

วัตถุประสงค์สมาคม


  1. ช่วยเหลือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงข้อมูลน่ารู้ของโรคหยุดหายใจขณะหลับ
  2. เผยแพร่และโฆษณาความรู้ว่าด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ
  3. ส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์อันดีงามและความสามัคคีในกลุ่มแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางการแพทย์
  5. ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคม

Download

สมาคมโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
1558/50 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
0863656314
info@apnea.or.th

Copyright © 2021 - Sleep Apnea Association. All rights reserved.